Consulting Partners

Redovisning | Ekonomistyrning | Organisationsutveckling

Välkommen till Consulting Partners

Consulting Partners erbjuder konsult­tjänster inom redo­visning, implem­entering av affärs­system samt organisations­utveckling såsom process­förbättringar och effektivi­sering. Consulting Partners konsulter brinner för att automatisera processer genom digitalisering. Vi har ett per­sonligt enga­gemang, stor komp­etens samt ett tjänste­utbud och en orga­nisation som utgår från våra kunders behov så att före­tagen, samt dess ägare, kan uppnå värde­tillväxt och trygghet.

Consulting Partners strävar efter lång­siktiga rela­tioner med kunder, med­arbetare och sam­arbets­partners. För oss är partner­skap ett sätt att öka innovations­kraften genom ut­byte av idéer, komplett­erande komp­etenser, kortare utvecklings­tider och en effektivare värde­tillväxt. För­delen med detta är att vi till­sammans kan vara i fram­kant för att komma fram till de mest optimala lösning­arna.

Våra tjänster

Våra medarbetare

Kontakta oss

Tjänster

Se ditt bolags ekonomi som en självklar nyckelresurs. Våra konsulter har stor kompetens inom respektive område. Vi erbjuder flexibla lösningar anpassade efter ert företag och organisation samt kan avlasta genom outsourcing av hela eller delar av er ekonomi­funktion. I allt vårt arbete utgår vi från före­ställningen om att utmaningar kan hanteras på olika sätt och att olika lösningar kan leda till bra resultat, beroende på de unika förut­sättningar som finns för det aktuella uppdraget. I vårt arbete med organisations­utveckling är vi en aktiv partner i förändrings­arbetet inom företaget eller organisationen.Bokföring


Redovisning


Bokslut och års­redovisning


Deklaration


Löner


Rapporter


Ekonomi­styrning


Organisations­utveckling

Analys / förslag på förbättringar av ekonomi­funktioner


Outsourcing av hela ekonomi­funktioner


Hantering av enskilda ekonomiska processer

Våra medarbetare

Marie Jensen

VD
Marie Jensen


Marie har lång erfarenhet som redovisnings­ekonom på olika ekonomi­avdelningar. Hon har stor fallenhet för att se sammanhang, vilket i kombination med hennes höga tekniska kompetens utgör en väldigt bra grund för allt utvecklings­arbete. Hon arbetar med allt från bokslut och analyser till framtagning av automatiserade rapporter, uppgraderingar samt implementering av nya affärs­system. Marie går under 2018/2019 en utbildning via FAR till certifierad ekonomichef för att förstärka sina kunskaper inom strategi­arbete, ledarskap, IT-förändring och digitalisering.

Linn Starbrant

Konsultchef
Linn Starbrant


Linn har en stor talang för att skapa ordning och drivs av att organisera och effektivisera arbete och rutiner. I ett flertal mindre bolag har hon arbetat med service, administration och som ekonomi­assistent, vilket gett henne förståelse för helheten inom ekonomi och dess olika funktioner. Linns arbete präglas av personligt engagemang och en förmåga att se individuella behov. Just nu studerar hon vid Competensum i Helsingborg för att bli diplomerad redovisnings­konsult. Utbildningen avslutas i juni 2019.

Anne Leonsson

Konsult
Anne


Anne har mångårig erfarenhet från arbete inom ekonomi samt HR. Hon har tidigare arbetat i både små och stora organisationer med arbetsuppgifter såsom kund- och leverantörs­reskontra, fakturering, löner, samt personal­ledning. Hon är prestigelös, har god problemlösnings­förmåga och är van att arbeta självständigt, planerat och strukturerat. Med ett positivt synsätt möter hon nya arbets­uppgifter och kollegor. Hon har även förmåga att utmana och att komma med nya infalls­vinklar. Anne avslutade nyligen en 1-årig kompletterande utbildning inom företags­ekonomi.

Marie Thomasson

Konsult
Marie Thomasson


Marie har bakgrund i hotellbranschen vilket gett henne erfarenhet av kundbemötande med fokus på service och flexibilitet. Hon har under sina år i arbetslivet arbetat i såväl personalägda som familjeägda företag med huvuduppgifter inom administration, HR, löner, ekonomi och projekt. Detta har gett henne möjligheten att få mycket god insyn i helheten av företagets process och förståelse för resultatet.

Marie är en person med positiv energi och som visar engagemang i det hon gör. Hon är van att jobba självständigt, strukturerat och att hantera många olika arbetsuppgifter.
Nyligen avslutade Marie en 1-årig kompletterande utbildning inom företagsekonomi.

Kontakt

Vårt kontor är beläget på Berga i Helsingborg dit du är välkommen efter att ha bokat ett första informations­möte med oss. Därifrån utför vi arbete på distans för våra kunder vilka är verksamma över hela Sverige. För de uppdrag där verksamheten kräver att vi är på plats arbetar vi hos våra kunder i Ängelholm och Helsingborg med omnejd. Med tanke på denna typ av uppdrag stationerad hos kund, är vi emellanåt svåra att nå per telefon varför vi rekommenderar att ni vid uteblivet svar mailar alt skickar sms för att komma i kontakt med oss.

Consulting Partners
 
Consulting Partners i Skåne AB

Adress
Granitgatan 9
25468 Helsingborg

Marie: 0707-28 76 17
Linn: 0707-28 73 07

info(@)consultingpartners.se

Tack för ditt meddelande!