Consulting Partners

Redovisning | Ekonomistyrning | Organisationsutveckling

Välkommen till Consulting Partners

Consulting Partners erbjuder konsult­tjänster inom redo­visning, implem­entering av affärs­system samt organisations­utveckling såsom process­förbättringar och effektivi­sering. Consulting Partners konsulter brinner för att automatisera processer genom digitalisering. Vi har ett per­sonligt enga­gemang, stor komp­etens samt ett tjänste­utbud och en orga­nisation som utgår från våra kunders behov så att före­tagen, samt dess ägare, kan uppnå värde­tillväxt och trygghet.

Consulting Partners strävar efter lång­siktiga rela­tioner med kunder, med­arbetare och sam­arbets­partners. För oss är partner­skap ett sätt att öka innovations­kraften genom ut­byte av idéer, komplett­erande komp­etenser, kortare utvecklings­tider och en effektivare värde­tillväxt. För­delen med detta är att vi till­sammans kan vara i fram­kant för att komma fram till de mest optimala lösning­arna.

Våra tjänster

Våra medarbetare

Kontakta oss

Tjänster

Se ditt bolags ekonomi som en självklar nyckelresurs. Våra konsulter har stor kompetens inom respektive område. Vi erbjuder flexibla lösningar anpassade efter ert företag och organisation samt kan avlasta genom outsourcing av hela eller delar av er ekonomi­funktion. I allt vårt arbete utgår vi från före­ställningen om att utmaningar kan hanteras på olika sätt och att olika lösningar kan leda till bra resultat, beroende på de unika förut­sättningar som finns för det aktuella uppdraget. I vårt arbete med organisations­utveckling är vi en aktiv partner i förändrings­arbetet inom företaget eller organisationen.Bokföring


Redovisning


Bokslut och års­redovisning


Deklaration


Löner


Rapporter


Ekonomi­styrning


Organisations­utveckling

Analys / förslag på förbättringar av ekonomi­funktioner


Outsourcing av hela ekonomi­funktioner


Hantering av enskilda ekonomiska processer

Våra medarbetare

Marie Jensen

VD
Marie Jensen


Marie har lång erfarenhet som redovisnings­ekonom på olika ekonomi­avdelningar. Hon har stor fallenhet för att se sammanhang, vilket i kombination med hennes höga tekniska kompetens utgör en väldigt bra grund för allt utvecklings­arbete. Hon arbetar med allt från bokslut och analyser till framtagning av automatiserade rapporter, uppgraderingar samt implementering av nya affärs­system. Marie har under 2019 avslutat sin utbildning via FAR till Certifierad Ekonomichef för att förstärka sina kunskaper inom strategi­arbete, ledarskap, IT-förändring och digitalisering.

Marie Thomasson

Konsult
Marie Thomasson


Marie har bakgrund i hotellbranschen vilket gett henne erfarenhet av kundbemötande med fokus på service och flexibilitet. Hon har under sina år i arbetslivet arbetat i såväl personalägda som familjeägda företag med huvuduppgifter inom administration, HR, löner, ekonomi och projekt. Detta har gett henne möjligheten att få mycket god insyn i helheten av företagets process och förståelse för resultatet.

Marie är en person med positiv energi och som visar engagemang i det hon gör. Hon är van att jobba självständigt, strukturerat och att hantera många olika arbetsuppgifter.

Kontakt

För tillfället har vi inget kontor utan jobbar antingen från distans eller ute hos våra kunder. Genom att utföra vårt arbete på distans för våra kunder betyder det att vi kan vara verksamma över hela Sverige. För de uppdrag där verksamheten kräver att vi är på plats arbetar vi hos våra kunder som är belägna allt från Ängelholm till Landskrona med omnejd. Med tanke på denna typ av uppdrag stationerad hos kund, är vi emellanåt svåra att nå per telefon varför vi rekommenderar att ni vid uteblivet svar mailar alt skickar sms för att komma i kontakt med oss.

Consulting Partners
 
Consulting Partners i Skåne AB

Adress
Rektorsgatan 1, lgh 1401
254 36 Helsingborg

Marie: 0707-28 76 17

info(@)consultingpartners.se

Tack för ditt meddelande!